w Hochozy a na wjaskach


11. apryl 2008

režija:
Měrko Brankačk j.h.

wugótowanje:
Katharina Lorenz j.h.aranžementy:
Tasso Schille

pśedstajarje:
Měrko Brankačk j.h.
Tomaš Cyž
Torsten Schlosser
Anna-Maria Brankačkec
Petra-Maria Wencelowa-Bulankec
Julija Wólmanec
Lisa Jakscht j.h.
Wiebke Šulcojc
Nancy del Mestre
 

Muzikalisko-komediantiski program w dolnoserbskej rěcy
ze skupinu FLOPPY DOLLS

"Diamanty njezachadaju"

Koncept wot Měrka Brankačka

Grajaŕ Měrko Brankaèk a jogo team pśigótuju tuchylu mały, ale wónaki wjacor z wjele muziku, wósebnje dolnoserbski spiwami a parodijami. W archiwach su se najšli wósebne drogotki muzikaliskego rozwjaselenja, ceło pó mysli "diamanty njezachadaju". Šlagrowe a countrijowe parodije slědne 50 lět muzikaliskich stawiznow Dolneje Łužyce - to buźo wjasołe zasejpóznawanje. Specielne póglědnjenje za kulise źiwadła pód garantiju felowaś njebuźo.
Toś ten luštny program dej naš publikum w Dolnej Łužycy rozwjaseliś a zagóriś. Dajśo se pśechwataś!

 


terminy:

 

Na facebook doporučić / Doporučenje z e-mail rozpósłać:
 

homeStartowa strona | ImpressumImpresum | WebmasterPowìsæ na webmastera

zmìnjene: so 11.12.2017 w 06:17 hodź.