w Hochozy a na wjaskach
24. 09. 10

režija:
Gerald Gluth j.h.

wugˇtowanje:
Katharina Lorenz j.h.

grajerje:
Anna-Maria Brankačkec
Marian Bulank
Torsten Schlosser
Julija Wollmannec j.h.

 

wot Neila LaButy

Tucna lubosć

(Fat Pig)

Pśestajenje do dolnoserbšćinje wot Fabiana KaulfŘrsta

Helen jo tłusta, samo syta. Wˇna jo mudra, šarmantna a žortna. Swˇju wjeliku lubosć zmakajo w bistrowje - pśi jěźi. Tom cujo se wˇt njeje magiski wabjony, fascinowany. Z njeju mˇžo se smjaś, lubujotej samske filmy, cujo se w jeje bliskosći wjelgin derje. Ale wušej togo njewˇtpowědujo Helen tak scełego płaśiwym idealam rědnosći. Pˇtakem zatajijo pˇměr pśed swˇjimi kolegami. Ale Carter a Tomowa ex Jeannie to skˇro zgˇnijotej. Směch, njesromne gronka a złosne intrigi něnto Toma wˇtcakuju, dokulaž jo se ze "syteju swinju" zabrał. Helen dłujki cas akceptěrujo, až Tom se z njeju w zjawnosći sroma. Ale pˇn se to stanjo, cogož se Tom nejwěcej bˇj: Na swěźenju firmy so teke Helen wobźělijo - w kupańskem woblaku ... Kulowata a glucna?? - To se w casach błaznosći dietow a kulta śěłow nichten pśedstajiś njamˇžo. Co se pˇtakem stanjo, gaž se śańki, rědnje wuglědajucy młody muž do XXL-žeńskeje zalubujo?

 


Bei Facebook empfehlen/ Empfehlung per E-Mail senden:
 

geändert: so 28.06.2011 w 08:39 hod.