w Hochozy

premjera
01.04.2016

režija:
Renat Safiullin j.h.

wugˇtowanje:
Stefan Wiel j.h.

dramaturgija:
Madleńka Šołćicgrajotej:
Anna-Maria Brankačkec
Torsten Schlossersimultany powědar:
Richard Nowak

 

Źiwadłowe graśe wˇt Guntera Antraka

Do źěła - no, chop!

Abo Ty sy gˇspozowaŕ, lubańk!
- Prapremjera -

Z nimšćiny pśestajiła Ingrid Hustetowa.
Źiwadło ducy po Dolnej Łužycy

Wu Šmitojc manźelskeju Wernera a Konstance stoj swět na głowje. Konstanca w swˇjej firmje njezaźaržana karieru gˇtujo. Werner mjaztym mimo źěła doma seda, blatujo, rěšy a pśi nakupowanju za tunimi wěcami ganja. Jogo zacuśe sebjegˇdnosći jo kradu spadnuło. Napśisko – pˇ jadnom ze zwuconych zwadow mjazy manźelskima – dojźo list do domu, na Wernera adresěrowany. Njeznaty wˇtpˇsłaŕ jomu pjenjeze lubi, gaž wˇsoba XY, kˇtaruž wˇnej, se wě, njeznajotej, wumrějo.
Šmitojc pśepytujotej wˇzjawjenja smjerśi a tu jim njeznatu wˇsobu w pˇsmjertnem wopomnjeśu napšawdu namakajotej, prědna pjenjezna suma dojźo. Něnto źo raz za razom, pśecej zasej nowe listy dojdu, sumy bywaju wětše, až wokoło 100.000. Wˇtněnta pak wˇtpˇsłaŕ sebje jeju statkownu angažěrowanosć pomina. Doněnta ga stej byłej jano njewobźělonej wužytkowarja wumrěśa njeznatych. Manźelstwo se rowna padatej zeleznicy. Pˇn se jawi teke hyšći kšajźny lubki a konkurent Konstance pśi pˇstupjenju do personalnego pśedsedarstwa. Teke wˇn dej wumrěś. Werner jo połny elana. Lěc pak na kˇńcu teke hyšći swˇjska manźelska na rěźe jo?
Awtor Gunter Antrak jo komediju spisał, kenž rozwažujo partnarske pˇśěgi a z wjele pśechwatanjami pśecej zasej dojśpijo, až situacije se pśechyśiju.

 


terminy:

 

Na facebook doporučić / Doporučenje z e-mail rozpˇsłać:
 

homeStartowa strona | ImpressumImpresum | WebmasterPowýsŠ na webmastera

zmýnjene: so 13.12.2017 w 18:57 hodź.