w Dolnej Łužycy

premjera:
02.11.2015

režija:
Marcus Staiger

wugotowanje:
Katharina Lorenz j.h.


dramaturgija:
Dorothea Scholze, Madleńka Šołćic j.h.


grajotej:
Marian Bulank
Julia Klingnerec j.h.
 

wót Rike Reiniger

Zgubjone a namakane - Ein Herz und andere Dinge

Originalny titul: „Lost and Found: Ein Herz und andere Dinge“ ,
pśestajiła - dolnoserbski: Ingrid Hustetowa

„Kaki njepórěd“, groni serbske źowćo Judit, ako wuglědajo Augusta na
městnje, źož jo wšykno prěki a pódłu rozchytane. „Was?“, pšaša se na to
nimski gólc August, ale ned se dopomnjejo na někotare serbske słowka.
A Judit jomu ned pomaga rumowaś. Jo to snaź zalubowanosć? Źowćo
natwarijo běrow za namakanki – a wšykno, což by howac do wótpadkow šło, móžo se tam wótedaś. Gromaźe se jima póraźijo njepórěd wótpóraś. Pśi tom njejo Judit razka nimske słowko wugroniła a August jo ceło pśipódla kopicu serbskich słowow nawuknuł. Bźeze źiwa, až pśi tom hyšći swóju wutšobu „zgubijoš“!
Źiśam na grajkajucy part rěc pśibližyś, je z napnětosću a žortom rozwjaseliś a z tšojeńkom wó pśijaśelstwje a lubosći zagórjowaś – to jo wótmyslenje dolnoserbsko-nimskeje inscenacije „Zgubjone a namakane: Ein Herz und andere Dinge“ wót Rike Reiniger.
Awtorka graśa, kótaraž jo źiwadłowa pedagogowka a dramaturgowka,
pokazujo z dwójorěcnym wopśimjeśim, až jo wjele móžnosćow, se mjazy sobu zbližyś a se dorozměś.

 


terminy:

 

Na facebook doporučić / Doporučenje z e-mail rozpósłać:
 

homeStartowa strona | ImpressumImpresum | WebmasterPowģsę na webmastera

zmģnjene: so 11.12.2017 w 06:36 hodź.