PROTY╚KA 2017 - 2018

(P°ehlad so stajnje wudospo│nja)

Wotewrjenske Ŕasy d╝iwad│oweje kasy: wu - pj 11:00 - 18:00 tel.03591/584225

 
Symbol Abstecher

sobota
09.12.2017
19:00

Pančicy-Kukow, zakładna šula

přełožiła Lubina Hajduk-Veljkovićowa
po Charlesu Dickensu

 
Symbol Abstecher

njedźela
10.12.2017
15:00

Njebjelčicy, Bjesada

přełožiła Lubina Hajduk-Veljkovićowa
po Charlesu Dickensu
z dźiwadłowej pěstowarnju

 
Symbol Abstecher

njedźela
10.12.2017
15:00

Njebjelčicy, Bjesada

Dźiwadłowa hra k sobuhraću za serbske a serbšćinu wuknjace dźěći
wot Měrka Brankačka

 
Symbol Abstecher

sobota
16.12.2017
19:00

Sulšecy, kulturny dom

přełožiła Lubina Hajduk-Veljkovićowa
po Charlesu Dickensu

 
Symbol Abstecher

njedźela
17.12.2017
16:00

Radebeul, LandesbŘhnen

přełožiła Lubina Hajduk-Veljkovićowa
po Charlesu Dickensu
z dźiwadłowej pěstowarnju

 
Symbol Abstecher

njedźela
17.12.2017
16:00

Radebeul, LandesbŘhnen

Dźiwadłowa hra k sobuhraću za serbske a serbšćinu wuknjace dźěći
wot Měrka Brankačka

 
Symbol Abstecher

pˇndźela
18.12.2017
19:30

Praha

přełožiła Lubina Hajduk-Veljkovićowa
po Charlesu Dickensu

 

srjeda
27.12.2017
17:00

Budyšin, Dźiwadło na hrodźe, mała žurla

přełožiła Lubina Hajduk-Veljkovićowa
po Charlesu Dickensu

 

štwˇrtk
25.01.2018
18:00

Budyšin, Dźiwadło na hrodźe, wulka žurla

Młodźinske dźiwadło Serbskeho gymnazija při NSLDź
premjera

 

sobota
17.02.2018
19:30

wulki dom

wot Markusa K÷belija
Přełožił Křesćan Bart
premjera

 
Symbol sorbisch
Symbol Abstecher

sobota
14.04.2018
19:30

Hochoza, Gmejnski centrum

dolnoserbski wˇt Ingrid Hustetoweje
wˇt Lutza HŘbnera
premjera

 
Symbol sorbisch

štwˇrtk
03.05.2018
10:00

Chˇśebuz, źiśownja MR

Źiwadłopedagogiski kus za źiśi wˇt
4 lět
wˇt Měrka Brankačka
premjera

Symbol Puppentheater Klankod╝iwadło Symbol sorbisch serbsce D╝iwadło je ducy Lisćiki skazać

Posledne změny tuteje strony wotměchu am 08.12.2017 um 13:47.