premjera:
24. 04. 2006

režija:
Marcus Staiger

wuhotowanje:
Katharina Lorenz j.h.

hrajetaj:
Anna-Maria Brankačkec
Paul Schaeffer

 

wot Rike Reiniger

Zhubjene a namakane: Ein Herz und andere Dinge

z jendźelšćiny Dorothea Šołćina

„Kajka njeroda“, praji Judit, serbska holca, hdyž wuhlada Augusta na městnje, hdźež je wšo prěki a podłu rozmjetane: Tam leža šrubowak, klěšće, hamor, piła, hornc, mutlièka, pnoj, cholowy, por èrijow, lac, suknja, zubna šćětka a šćětka za włosy a hišće dalše wěcy. „Was?“, praša so na to August, němski hlc. W prěnich sydom sekundach, hdyž èłowjek wě, haè mže druheho „èuć“, dopomni so hlc, zo znaje hišće někotre serbske słowa a wukramosći je tež hnydom ze swojeho pomjatka, zo by je Judit prezentował. A holca hnydom wě, zo budźe jemu při rumowanju pomhać. Je to lubosć na prěni pohlad abo jenož sympatija? Judit natwari „Běrow za namakanki“. Tak mže so wšo, štož by hewak do wotpadkow pućowało, tež w běrowje wotedać. A woběmaj so poradźi – ze zadźěwkami a njedorozumjenjemi, tola z wjeselom a žortom, takrjec hrajkajo – tule njerodu do porjadka přinjesć. Při tym njetrjebaše Judit ani jenièke cuze słowèko rjec.
A August? Wn nawukny cyle připdla cyłu kopicu serbskich słowow a rěèi na kncu jenož hišće serbsce – „bis auf die vielen sorbischen Wrter, die mir gerade nicht einfallen“, kaž praji, jako chce Judit runje swoju lubosć wuznać.
Bjez dźiwa, zo w tajkich wokomikach chětře swoju wutrobu „zhubiš“!
Wo zetkanju rěèow, wo zetkanju młodych ludźi a wo zetkanju žiwjenskich wašnjow powěda nowa serbsko-němska hra „Zhubjene a namakane: Ein Herz und andere Dinge“ wot dźiwadłoweje pedagogowki a dramaturgowki Rike Reiniger. Wona pokazuje, zo je wjele mžnosćow, sebi napřećo přić a so dorozumić. Elewka a elewa Serbskeho èinohrajneho studija při NSLDź předstajitaj hru za dźěći serbskich WITAJ-pěstowarnjow a -šulow a za wšěch dalšich zajimcow.

 


terminy:

 

Na facebook doporučić / Doporučenje z e-mail rozpsłać:
 

homeStartowa strona | ImpressumImpresum | WebmasterPows na webmastera

zmnjene: so 02.03.2012 w 09:43 hodź.