w Hochozy a na wjaskach
11. apryl 2008

režija:
Měrko Brankačk

wugótowanje:
Katharina Lorenz j.h.

aranžementy:
Tasso Schille

pśedstajarje:
Měrko Brankačk
Tomaš Cyž
Torsten Schlosser
Anna-Maria Brankačkec
Petra Wenzel-Bulankec
Julija Wollmannec
Lisa Jakštec
Wiebke Šulcojc
Nancy del Mestre

Muzikalisko-komediantiski program w dolnoserbskej rěcy
ze skupinu FLOPPY DOLLS

"Diamanty njezachadaju"

Koncept wot Mirka Brankačka

Grajaŕ Mirko Brankačk a jogo team pśigótuju tuchylu mały, ale wónaki wjacor z wjele muziku, wósebnje dolnoserbski spiwami a parodijami. W archiwach su se najšli wósebne drogotki muzikaliskego rozwjaselenja, ceło pó mysli "diamanty njezachadaju". Šlagrowe a countrijowe parodije zslědne 50 lět muzikaliskich stawiznow Dolneje Łužyce - to buźo wjasołke zasejpóznawanje. Specielne póglědnjenje za kuliseźiwadła pód garantiju felowaś njebuźo.
Toś ten luštny program dej naš publikum w Dolnej Łužycy rozwjaseliś a zagóriś. Dajśo se pśechwataś!