Dźiwadło na hrodźe, po puću
24. 10. 2009

režija:
Peter Kube j.h.

wuhotowanje:
Jens Büttner j.h.

hrajetaj:
Jan Mikan
Janina Brankatschk

Komedija Guntera Antraka

Muška

do serbšćiny přenjesła Lubina Hajduk-Veljkovićowa

Nowinarske wozjewjenja město znjeměrnjuja. Policija pyta serijoweho mordarja. Wšitcy mužojo su namołwjeni, probu slinow přewjesć dać. Tež Horst Šołta da sej proceduru lubić – a wuslědk je medicinska sensacija: Po ličbje swojich genow by wón dyrbjał być muška. Laborowy wuslědk so předrěje na zjawnosć a medije so kaž dźiwje na pad wala, wšako slubi wyše kwoty a nakłady. Wysoko-
płaćene ekskluziwne interviewy, telewizijne a wabjenske zrěčenja wabja, wot dźensa na jutře je muž hłowna wosoba w medijowym cirkusu. Jenož w njewšědnych a stajnje nowych kostimach móže so Horst Šołta hišće w zjawnosći pokazać, bjeztoho zo by jeho črjóda žurnalistow nadpadnyła. Jeho žiwjenje je dźeń a komplikowaniše, na dźěle nastanu problemy a tež ze zawěsćernju, kiž nochce wězo žane lěkarske wopyty za mušku zapłaćić. Jeho mandźelska studuje tajnje fachowu literaturu, zo by po změnje identity mandźelskeho na wšitko w žiwjenju přihotowana była. Mutěruje Horst Šołta woprawdźe a doskónčnje na mušku?
Znaty dźiwadźelnik a režiser Peter Kube (ZwingerTrio) je přihladowarjow w Budyšinje hižo ze swojimaj režijnymaj dźěłomaj „Arsen und Spitzenhäubchen" a „Oscar" k smjeću přinjesł. Nětko wón prěni króć w serbskej rěči inscenuje. Z Janinu Brankačkowej a Janom Mikanom je wón komediantaj w prawym zmysle słowa wobsadźił. „Muška" změje w Budyskim Dźiwadle na hrodźe kaž tež wonka na wsach zawěsće wjele přećelow.