12. 3. 2011

režija:
Gerald Gluth j.h.

wuhotowanje:
Katharina Lorenz j.h.

Hraja:
Anna-Maria Brankačkec
Janina Brankačkowa
Měrko Brankačk
Michael Lorenz j.h.
Andreja Rjedźic j.h.

 

wot Stephana Lacka
do hornjoserbšćiny přełožiła Lubina Hajduk-Veljkovićowa

Zasypane

Němska prapremjera w serbskej rěči

Swˇjbne zetkanje pola dźěda a wowki. Wšo by mˇhło tak rjenje być, njeby-li zhromadnosć tak překisana była z rudźacymi dopomnjenkami. Tři generacije so zeńdu - wowka a dźěd, staršej a 19lětna Juli, kotrejež bratr je tu před dwěmaj lětomaj při njezbožu wo žiwjenje přišoł. Z toho časa njejsu so swˇjbni hižo zetkali. Zasypane dopomnjenki ze zašłosće dobywaja so na powjerch přitomnosće.
Młody awstriski awtor Stephan Lack (rodź. 1981) puta publikum w swojej mytowanej prěničce z hnujacej stawiznu wo rozdwojenej swˇjbje. Wona njeje dožiwjenje njezboža - smjerć syna - za sebje a mjezsobu předźěłała. Kˇžda generacija wobchadźa na swoje wašnje ze zašłosću. Ći jedni zabywaja staroby a chorosće dla, jich dopomnjenki so tak rjec poněčim zasypaja. Ći tamni nochcedźa so wjace dopominać, zasypaja so sami. Mjez nimi steja zbytni, kiž spytaja najdrobniše spomnjenki wobchować. Što drje je ćežo - zabywać abo dopominać?

 


Bei Facebook empfehlen/ Empfehlung per E-Mail senden:
 

geändert: so 28.06.2011 w 08:49 hod.