w Dźiwadle na hrodźe


21.01.2016

režija:
Měrko Brankačk

jewišćo:
Měrko Brankačk

kostimy:
Brbel Meyeringhraja:
šulerki Serbskeho gymnazija Budyšin j.h.
 

wot Hanki Jenčec

Crux abo Zbžnik pod łožom

Młodźinske dźiwadło serbskeho gymnazija při NSLDź

Serbska prapremjera

Sylwester, praskotaki, alkohol. Hansi, Kolla a Marko su worakawi kadlojo, kiž so rozwlnje wotunkaja. Jedyn z nich zalěze na swjaty křiž při puću. Hdyž je tołsty Hansi na rjedźe, so křiž wotłama. Što činić? „Ležo wostajić!“ Ně, to njemža, njesmědźa. Chcedźa wěc radšo zatajić a wozmu křiž sobu, połoža jn Hansijej pod łožo. „Stop! Tam tola něcht bě?“ Hlčec Šumjel je we wonej nocy tež ducy. Prjedy hač by mhł jich přeradźić, jeho radšo tež sobu wozmu. Z konopom a nuklom spytaja jeho za komplicu zdobyć. Na kncu pytaja zhromadnje za wupućom, kak mhli swj njeskutk sporjedźeć.
Přećelstwo a wěra stejitej wonječesćeneho křiža dla na hračkach. Štož so ze sylwesterskim krimijom spočina, wjercholi w swojowlnym horjestaću jutrońčku.
Młoda serbska awtorka Hanka Jenčec je na Uniwersiće wuměłstwa w Berlinje sceniske pisanje studowała. Jeje hru „Crux abo Zbžnik pod łožom“ pokazachu prapremjernje w lěće 2010 w Hannoverje. Z njej zdoby sej myto młodych pisacych we wobłuku „Hry za mjezotu“, spožčene wot Młodeho dźiwadła w Hannoverje a Delnjosakskeje Lotto-załožby.
Po wulkim wuspěchu 1. serbskeje LIVE improwizaciskeje show WOKOMIK PROŠU! w nazymje 2014, kotraž bě zdobom prěnička noweho nawody młodźinskeho dźiwadła, wěnuje so Měrko Brankačk zhromadnje ze swojimi chowancami serbskej originalnej hrě.
Publikum smě so tež tn raz zaso na mały eksperiment wjeselić: rle hlcow hraja holcy - Wrša, Hańžka, Katka a Chayenne.

 


terminy:

 

Na facebook doporučić / Doporučenje z e-mail rozpsłać:
 

homeStartowa strona | ImpressumImpresum | WebmasterPows na webmastera

zmnjene: so 13.12.2017 w 18:56 hodź.