25.01.2018

rezija:

wuhotowanje:
 

Kupa fantazije

Młodźinske dźiwadło Serbskeho gymnazija při NSLDź

Młodźinske dźiwadło Serbskeho
gymnazija při NSLDź přeprosy ze swojej nowej inscenaciju na
“Kupu fantazije”. Znowa, kaž hižo
w produkciji “Wokomik prošu!”
(premjera 2014) su sej młodostni improwizujo temu nadźěłali.
Ale kročimy po cyle nowym puću
zhromadnje z młodostnymi z Afghanistana. Na morju znjezboženi
dopłuwaja na přibrjh samotneje
a njeznateje kupy. Wšitcy rěča w
swojej rěči – rusce, jendźelsce,
francosce, italsce, persisce, serbsce a němsce – wo dyrdomdeju a zdobom wo swojim njezbožu, wšako je kždy na swoje wašnje do morja padnył a na přibrjh kupy dopłuwał. Tola kak maja zhromadnje přežiwić, hdyž so ani
njezrozumja. Wšitcy su hłdni a w
najwjetšej zwadźe ani njepytnu, zo
je łdź, kiž mohła jich wuchować,
nimo płuwała. W zhromadnym
sonje so wšěm wuwědomi, zo trjebaš k wuchowanju fantaziju, z kotrejž mžeš tež we woprawdźitosći snano tn abo tamny zadźěwk njedorozumjenjow přewinyć.
N da!

 


terminy:

25.01.2018 18:00 Budyšin, Dźiwadło na hrodźe, wulka žurla

 

Na facebook doporučić / Doporučenje z e-mail rozpsłać:
 

homeStartowa strona | ImpressumImpresum | WebmasterPows na webmastera

zmnjene: so 11.12.2017 w 06:42 hodź.