Premjery 2017 - 2018

[hłowne jewišćo] [mała forma]
hłowne jewišćo
 
Symbol sorbisch

sobota
17.02.2018

wulki dom
Paradiz w dobrej stwě

wot Markusa Köbelija
Přełožił Křesćan Bart


mała forma
 
Symbol sorbisch

srjeda
13.09.2017

Chrósćicy, pěstowarnja
Čmjeła Hana chce pomhać
Dźiwadłowa hra k sobuhraću za serbske a serbšćinu wuknjace dźěći
wot Měrka Brankačka

 
Symbol sorbisch

njedźela
19.11.2017

Haslow hosćenc
Hodowna stawizna
přełožiła Lubina Hajduk-Veljkovićowa
po Charlesu Dickensu

 
Symbol sorbisch

štwórtk
25.01.2018

Budyšin, Dźiwadło na hrodźe, wulka žurla
Kupa fantazije
Młodźinske dźiwadło Serbskeho gymnazija při NSLDź


 
Symbol sorbisch

sobota
14.04.2018

Budyšin, Dźiwadło na hrodźe
Wjelika wutšoba
dolnoserbski wót Ingrid Hustetoweje
wót Lutza Hübnera

 
Symbol sorbisch

štwórtk
03.05.2018

Abstecher
Tśmjelojc Hana co pomagaś
Źiwadłopedagogiski kus za źiśi wót
4 lět

wót Měrka Brankačka

Symbol Puppentheater Puppentheater, Symbol sorbisch sorbisch