Jaja z kraja (Landeier)

Komödie von Frederik Holtkamp
komedija wót Frederika Holtkampa
do dolnoserbšćiny pśestajiła Ingrid Hustetowa
Źiwadlo ducy pó Dolnej Łužycy
W kradu zanjasonej prowincy, daloko pšec wót měsćańskeje hektiki, wjedu protagonisty teje komedije spódobne a spokojne žywjenje. Ale něco rozsudnego felujo: za kuždy gjarnc góźbne wěko, to groni za kuždego kjarla pšawe źowćo. Ale wótkul dobraś? Su kontaktowe anonse hyšći na casu? Abo póbituju chatowe rumy a wideowe portale w interneśe nacasnu móžnosć, žeńske za žywjenje na jsy scomter tamnymi prawobydlarjami a jich zaběranjami à la treckertuning zagóriś?

W tej komediji, połnej komiskich wokognuśow a žednych kradu cłowjeskich dowiźenjow, zagórjuju charaktery rowno tak ako dialogi. Wopšawdne žywjenje njeby to mógało žortnjej napisaś. Pśisamem by mógali Janoju, Jensoju a wšyknym tym drugim žycyś, až njeby žeńske namakali, až njeby se źiwadłowy wjacor žednje skóńcył. Ale teke ta komedija ma kóńc – teke pón, gaž snaź hynac wujźo, ako jo se luź na zachopjeńku wucował.

inscenacija

Regie: Rosmarie Vogtenhuber
Ausstattung: Franz Gronemeyer
Dramaturgie:
Simultanübersetzung: Clemens Bobke
Premiere: 18. April 2020, Drachhausen

Rollen

Hync:
Jens:
Jan:
Richard:
Gertrud:
Lavinia: Maria-Helena Bretschneider

« wróćo