ChOROwNjA

Ein theatrales Therapieprojekt des Sorbischen Jugendtheaters
abo “Cyły swět je jewišćo”
50 min, keine Pause
Je to připad abo dyrbi to jednorje tak być, zo słowje tak do so du?

Poslednjej lěće njejstej nimo žanoho bjez slědow šłoj. Nic jenož w šuli – hotowa šmjatańca, wšitko katastrofa, ale tež w priwatnym socialnym swěće a wobchadźe mjez sobu.
Hrajerki a hrajer Młodźinskeho dźiwadła Serbskeho gymnazija při NSLDź podachu so pod nawodom Měrka Brankačka do “dźiwadłowej terapije” w błudnicy a wuspytachu so tam na polu “absurdneho dźiwadła”. Čerpaja z fragmentow hrow “Chory z wumyslenja” wot Moliera a “Mr. Pilks błudnica” wot Kena Campbella. Při tym nastanje kolaža wšelakorych scenow, eksperimentelne dźiwadło, miks činohry a klankodźiwadła w němskej a serbskej rěči. Hraja šulerki a šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin. Režiju wjedźe nawoda Serbskeho młodźinskeho dźiwadła Měrko Brankačk. Wo wuhotowanje postara so, kaž hižo w zašłych lětach tež, Sandra Viola Gellert.

inscenacija

Regie:
Ausstattung: Sandra Viola Gellert
Dramaturgie:
Premiere: 13. Januar 2023, Burgtheater

termin

09.02.2023 um 18:00 hodź. Burgtheater, großer Saal Karten bestellen
08.03.2023 um 10:00 hodź. Burgtheater, großer Saal

róle

Schüler/innen des Sorbischen Jugendtheaters des Sorbischen Gymnasiums:

« wróćo