Jaja z kraja

Komödie von Frederik Holtkamp
komedija wót Frederika Holtkampa
do dolnoserbšćiny pśestajiła Ingrid Hustetowa
W kradu zanjasonej prowincy, daloko pšec wót měsćańskeje hektiki, wjedu protagonisty teje komedije spódobne a spokojne žywjenje. Ale něco rozsudnego felujo: za kuždy gjarnc góźbne wěko, to groni za kuždego kjarla pšawe źowćo. Ale wótkul dobraś? Su kontaktowe anonse hyšći na casu? Abo póbituju chatowe rumy a wideowe portale w interneśe nacasnu móžnosć, žeńske za žywjenje na jsy scomter tamnymi prawobydlarjami a jich zaběranjami à la treckertuning zagóriś?
W tej komediji, połnej komiskich wokognuśow a žednych kradu cłowjeskich dowiźenjow, zagórjuju charaktery rowno tak ako dialogi. Wopšawdne žywjenje njeby to mógało žortnjej napisaś. Pśisamem by mógali Janoju, Jensoju a Richardoju žycyś, až njeby žeńske namakali, až njeby se źiwadłowy wjacor žednje skóńcył. Dokulaž njejsmy graśe dla koronapandemije w slědnej grajnej dobje pśedstajaś mógali, se něnto hyšći wěcej wjaselimy was w serbskem źiwadle witaś móc. No toś: dajśo se pśechwataś!

inscenacija

Regie: Rosmarie Vogtenhuber
Ausstattung: Franz Gronemeyer
Dramaturgie:
Premiere: 20. März 2021 in Drachhausen

termin

20.03.2021 um 19:30 hodź. Drachhausen Gemeindezentrum

róle


« wróćo