Mały nykus (Der kleine Wassermann)

Marionettenspiel nach dem Kinderbuch von Otfried Preußler
pó źiśecych knigłach Otfrieda Preußlera
pśestajiła Ingrid Hustetowa
Puppentheater ab 4 J.
Jo, tak to jo, gaž góletka pśidu: Ceła familija jo rozpłošona a susedy ned sobu. Wšojadno, lěc góle w śpinem wózyku spi abo lěc ma swój witcyny kórbik ceło dołojce
w młyńskem gaśe. A gaž jo to taki mały nykus pón wětšy, wón z nankom a mamu swět wódy ze wšyknymi pisanymi rybami, mušlami a kamuškami wótkšywa.
A gaž małe nykuse pótom hyšći wětše narostu, směju se casy na wjerch wódy pódaś a cłowjecny swět póznaś. A pla luźi ga jo wšykno kradu hynac.
Tam jo wóda śańša a se pomjenijo pówětš, a rybam se groni ptaški, a wóni njeplěwaju ale lětaju. A górjejce na njebju wisy w nocy wjelika kula, kótaraž se we wóźe glědałkujo...

Toś to graśe pśedstajamy dwojorěcnje w dolnoserbsko-nimskej wersiji za naš młody publikum w Dolnej Łužycy, kenž serbski wuknjo.

inscenacija

Spielfassung: Therese Thomaschke
Ausstattung: Marita Bachmaier
Premiere: 04. Mai 2021

« wróćo