Narske Bajki oder Frau Müller dreht am Rad

von Stephan Siegfried
wót Stephana Siegfrieda
pupkowe a senjowe graśe pó serbskich bajkowych motiwach, pśestajił Jan Měškank
45 min
ab 5 J.
Pśi šumjecej rěcce klapoco młyn. A gaž rěcka zasej raz wódy njama, pón młynikaŕka sama plapoco ako młyn. A Mina ma wjele k wulicowanjeju. Nejlubjej wawri wót tšojenjow, kenž jo jej sused Achim powědał. Na pśikład to wót rědneje a grozneje źowki, kótarejž se jadna pó drugej k buroju wupórajotej a pó droze tam mjenjej abo wěcej drugim pomagajotej a pón domojducy wótpowědne myta dostanjotej – abo rowno nic. Abo tšojenje wó gjarncu pjenjez, wó kótaremž kwazlaty bur, se wě, wšyknym swójim pśijaśelam wulicujo. Co se jogo žeńska něnt wšo wutichtujo, až njeby jomu nicht wěrił a aby wónej mógłej te pjenjeze wše za sebje měś, młynikaŕka Mina buźo Wam to juž wulicowaś.

W „Narskich bajkach“ – abo Mina pitśku zwita – njezaběramy se raz z maśiznami bratšowu Grimm ale z rědnučkimi serbskimi bajkami z Łužyce. Dožywśo tšojenja našeje domownje z wobguslujucym barwojtym senjowym graśim.

inscenacija

Regie:
Ausstattung:
Dramaturgie:
Premiere: 25. Mai 2023 in Cottbus Piccolo Theater - unterwegs in der Niederlausitz

róle

grajo / Spiel:

« wróćo