Šěrcec Hanka (Schierzens Hanka)

Aus dem Leben der katholischen Sorbin jüdischer Herkunft
Ze žiwjenja katolskeje Serbowki židowskeho pochada
wot Esther Undisz po motiwach Jurja Kocha - PRAPREMJERA
přełožiła Měrana Cušcyna
2 h 55 min, inkl. Pause
Wjele z nas ju po hinašim mjenje znaje, wosebje suroweho wosuda dla.
Horstka potomnikow wonych časowych swědkow dźensa hišće wě, zo je so holčka w katolskej wjesce w lěće 1918 narodźiła, swój židowski pochad přez katolsku křćeńcu a z nošenjom narodneje drasty wuměniła. Wotrostła je zbožownje a wjesele jako Hanka-Marka Šěrcec z Hórkow, kaž sama w dźěćacym časopisu „Raj" podpisaše.
Znaty a w dopomnjeću wosta jeje dóńt přez nowelu Jurja Kocha „Židowka Hana“ z lěta 1963, kotruž je spisowaćel w lěće 2020 we wobdźěłanej wersiji w němskej rěči wozjewił. Hanka narodźi so jako njemandźelske dźěćo z mjenom Annemarie Kreidl. Dokelž njebě jeje mać Gertrud połnolětna, přewostaji Hancyny dźěd Carl Kreidl, překupc z Drježdźan, dźěćo Šěrcecom w Hórkach.
Hakle krótko do šulskeho zachoda 1925 móžeše ju Marja Šěrcec w Chrósćicach adoptować a wukřćić dać, najebać přećiwjenje Hórčan gmejnskeje rady. Jako bu Hanka 1934 firmowana, wuzwoli sej mjeno „Esther“ ze Stareho zakonja, so wuznawajo jako katolska Serbowka ze židowskimi korjenjemi. Jako nacionalsocialisća móc přewzachu, započa so systematiske přesćěhanje a zamordowanje Židow. Tež Hana bu po rasowych zakonjach jako Židowka wobjednawana, hačrunjež bě křćena, dyrbješe so antižidowskim zakonjam a zakazam podwolić a so po nich měć. Zdobom bu jej přijimanje křesćanskich sakramentow, kaž tež wuznawanje k serbskemu narodej přez nošenje narodneje drasty, zakazane.
Z napjatej stawiznu spytamy žiwjenske slědy Hany Šěrcec zrekonstruować.

Hra nasta w nadawku NSLDź, wuwiwanje hry spěchowaše Załožba za serbski lud.

Nimo toho dožiwiće:

Hórčan wjesna kapała: Syman Hejduška, Beno Hojer, Alexander Herrmann, Tasso Schille
dźěći: Anni Horbankec, Lucija Hozec, Mila Wałdźic, Marta Wenderotec, Viktor Herold, Klemens Wjela

inscenacija

Regie: Esther Undisz
Dramaturgie:
Bühne: Tilo Staudte
Musik:
Kostüme:
Premiere: 12. Februar 2022, großes Haus

termin

róle

Marja Šěrcec/Schierz:
Jurij Šěrc/Schierz:
Šěrcec wowka/Großmutter Schierz:
Hanka Šěrcec/Schierz:
Bosćij:
Lubina:
póstownik/Postbote:
Beier, pólcaj a NSDAP-nik/Polizist und Ortsgruppenleiter NSDAP:
Frau Beier:
Jenka, syn wulkobura/Sohn des Großbauern:
Jakub:
Zuzana:
biskop/Bischof (OFF):
kmótra/Patin:
rumpodichi a wjesnjenjo/Weihnachtsmänner und Dorfbewohner: Ensemble:
korčmar/Wirt:
Pater Teich:
1. Gestapo muž/-Mann:
2. Gestapo-muž-/Mann:
Presse:

Behutsam geht Esther Undisz mit der Textvorlage um, gibt vielen einzelnen Dialogen Raum, um ein Lebensbild von dieser ländlichen Region zu entfalten, in dem sich Dinge selten explosiv, sondern allmählich und reich an Zwischentönen entwickeln. Wichtige Entscheidungen werden in kammerspielartigen Szenen getroffen. Die Bühne von Tilo Staudte, die aus zwei beweglichen Holzflügeln mit Fenstern und Hauseingängen besteht, wird dazu so verschoben und beleuchtet, dass immer wieder neue Räume und Szenen entstehen.
... Hanka wird von Julia Klingner mit viel Einfühlung gespielt in ihrer Lebensfreude und ihrem Bemühen, ein normaler Teil der Dorfgemeinschaft zu sein. ... Dass insgesamt 15 Schauspieler und eine vierköpfige Kapelle an der aufwendigen Produktion mitwirken, zeigt, wie wichtig die Inszenierung dem Bautzener Theater ist.
Marcel Pochanke, Sächsische Zeitung

 

Weiterführendes Theaterpädagogisches Material finden Sie hier:

Pedagogiski material_Theaterpaedagogisches Material_Šěrcec Hanka

« wróćo