Šěrcec Hanka (Schierzens Hanka)

Schauspiel von Esther Undisz nach Motiven von Jurij Koch - URAUFFÜHRUNG
wot Esther Undisz po motiwach Jurja Kocha - PRAPREMJERA
Ze žiwjenja katolskeje Serbowki židowskeho pochada
přełožiła Měrana Cušcyna
Wjele z nas ju po hinašim mjenje znaje, wosebje suroweho wosuda dla.
Horstka potomnikow wonych časowych swědkow dźensa hišće wě, zo je so holčka w katolskej wjesce w lěće 1918 narodźiła, swój židowski pochad přez katolsku křćeńcu a z nošenjom narodneje drasty wuměniła. Wotrostła je zbožownje a wjesele jako Hanka-Marka Šěrcec z Hórkow, kaž sama w dźěćacym časopisu „Raj" podpisaše.
Znaty a w dopomnjeću wosta jeje dóńt přez nowelu Jurja Kocha „Židowka Hana“ z lěta 1963, kotruž je spisowaćel w lěće 2020 we wobdźěłanej wersiji w němskej rěči wozjewił. Hanka narodźi so jako njemandźelske dźěćo z mjenom Annemarie Kreidl. Dokelž njebě jeje mać Gertrud połnolětna, přewostaji Hancyny dźěd Carl Kreidl, překupc z Drježdźan, dźěćo Šěrcecom w Hórkach.
Hakle krótko do šulskeho zachoda 1925 móžeše ju Marja Šěrcec w Chrósćicach adoptować a wukřćić dać, najebać přećiwjenje Hórčan gmejnskeje rady. Jako bu Hanka 1934 firmowana, wuzwoli sej mjeno „Esther“ ze Stareho zakonja, so wuznawajo
jako katolska Serbowka ze židowskimi korjenjemi. Jako nacionalsocialisća móc přewzachu, započa so systematiske přesćěhanje a zamordowanje Židow. Tež Hana bu po rasowych zakonjach jako Židowka wobjednawana, hačrunjež bě křćena, dyrbješe so antižidowskim zakonjam a zakazam podwolić a so po nich měć. Zdobom bu jej přijimanje křesćanskich sakramentow, kaž tež wuznawanje k serbskemu narodej přez nošenje narodneje drasty, zakazane.
Z napjatej stawiznu spytamy žiwjenske slědy Hany Šěrcec zrekonstruować.

Hra nasta w nadawku NSLDź, wuwiwanje hry spěchowaše Załožba za serbski lud.

inscenacija

Regie: Esther Undisz
Ausstattung:
Kostüme:
Dramaturgie:
Simultanübersetzung: Anna-Maria Bretschneider
Bühne: Tilo Staudte
Musik:
Premiere: 12. Februar 2022, großes Haus

termin

12.02.2022 um 19:30 hodź. großes Haus, Hauptbühne Karten bestellen
26.02.2022 um 19:30 hodź. großes Haus, Hauptbühne Karten bestellen
05.03.2022 um 19:30 hodź. großes Haus, Hauptbühne Karten bestellen
27.03.2022 um 15:00 hodź. großes Haus, Hauptbühne Karten bestellen
03.04.2022 um 17:00 hodź. großes Haus, Hauptbühne Karten bestellen
13.04.2022 um 10:00 hodź. großes Haus, Hauptbühne Karten bestellen

róle

Marja Šěrcec/Schierz:
Jurij Šěrc/Schierz:
Šěrcec wowka/Großmutter Schierz:
Hanka Šěrcec/Schierz:
Bosćij:
Lubina: Katharina Krüger
póstownik/Postbote:
Beier, pólcaj a NSDAP-nik/Polizist und Ortsgruppenleiter NSDAP:
Frau Beier:
Jenka, syn wulkobura/Sohn des Großbauern: Clemens Bobke
Michał:
Zuzana: Sarah Ziesch
biskop/Bischof (OFF, Tonaufnahme):
kmótra/Patin:
rumpodichi/Weihnachtsmänner:
korčmar/Wirt:
Pater Teich:
1. Gestapo muž/-Mann:
2. Gestapo-muž-/Mann: Clemens Bobke
Hórčan wjesna kapała/Dorfkapelle Horka:
die Kinder:

« wróćo