Anna-Maria Brankačkec

Schauspielerin

Anna-Maria Brankačkec so w Budyšinje narodźi a tu wotrosće. Přez swoju mać, kotraž hižo lěta na našim jewišću jako dźiwadźelnica skutkuje, dósta so Anna-Maria k dźiwadźelenju. Po třoch lětach jako elewka NSLDź bu wona w hrajnej dobje 2003/04 čłonka našeho ansambla. Nimo němskich hraje tež hornjo- a delnjoserbske róle.

Što běše najnjewšědniše, štož sće dotal na jewišću činić dyrbjała?
Njewšědny bě kruch „Ballhaus“. To smy jenož rejwali a ani słowčka rěčeli njejsmy. Za dźiwadźelnika njeje to runje wšědna wěc.

Što byšće na jewišću rady raz činiła?

Z cyle wjele kreju wumrěła.

Wo kotrym powołanju sće jako mała šulerka soniła?

Chcych wučerka być.

Maće mudre hesło, kotrež Was w žiwjenju přewodźa?

Čłowjek njepřestanje hrać, dokelž bywa stary. Stari, hdyž přestanje hrać.

 

« wróćo