Jurij Šiman

Schauspieler

Jurij Šiman je so w Budyšinje narodźił a tu wotrostł. Po swojim času jako elewa NSLDź absolwowaše dźiwadźelniske wukubłanje w Europskim dźiwadłowym instituće w Berlinje. W tutym času wustupi mjez druhim w inscenacijomaj NSLDź „Za sydom durjemi – Sieben Türen“ a „Chodźić po rukomaj (Auf Händen gehen)“.

W hrajnej dobje 2014/2015 bě kruće přistajeny a wot hrajneje doby 2016/2017 je znowa čłon ansambla NSLDź. Nimo dźiwadźelenja nawjeduje dźiwadłowe projekty a wustupuje w hudźbnje wobrubjenych čitanjach.W hrajnej dobje 2015/2016 wustupi w hrě „Eltern“ jako hósć.

Kak sće k dźiwadźelenju přišoł?

Mějachmy w 4. lětniku cyły tydźeń dźiwadłowu dźěłarničku. Tam sym Krabata hrał a při tym pytnył, zo so na jewišću jara derje čuju. Zhromadnje z druhimi sej něšto nadźěłać a to předstajić so mi spodoba.

Wo kotrym powołanju sće jako zakładny šuler sonił?

To běchu tři: spisowaćel, wučer a dźiwadźelnik.

 Maće mudre hesło, kotrež Was w žiwjenju přiwodźa?

„Krok a krok a mjesć“, kaž praji Beppo w knize „Momo“, kiž puće mjeće. Dźeń wote dnja dyrbi puće mjesć a to jenož dźe, hdyž hlada, što jemu před nohomaj leži a nic něhdźe do wobzora. Abo z druhimi słowami: Dźe přeco dale.

 

 

 

« wróćo