Lisa Čornakowa

Schauspielerin, Regieassistentin

Lisa Čornakowa je rodźena Neubrandenburgčanka. Jako pjećlětna přećahny ze swójbu do Chrósćic, hdźež dźěćatstwo přežiwi. W tutym času so přewšo za rejwanje horješe, štož ju tež k dźiwadźelenju inspirowaše.Swoje wukubłanje jako dźiwadźelnica absolwowaše na Akademiji předstajaceho wuměłstwa w Ulmje. Po dwěmaj lětomaj jako elewka je wot hrajneje doby 2013/2014 čłonka ansambla NSLDź

Kotra róla bě Wam wosebje ćežka?

Róla Sama bě trochu łoskoćiła. Hdyž Sama widźiš, skutkuje kaž dźěćo, ale runje to wón njeměł. Běše ćežko, prawu měru namakać, zo róla njeby dźěsćowska skutkowała.

Kotre wužadanja w žiwjenju Was swjerbja?

Chcu wjele dožiwić! Što dokładnje, hišće njewěm; njech mje žiwjenje runjež překwapi.

Što bě powołanje Wašich sonow jako mała šulerka?

Skótna lěkarka.

 

« wróćo