Swětowy dźeń šulerskeho dźiwadła

Wot lěta 2000 prezentuja dźěćace a šulerske dźiwadłowe skupiny z cyłeje wuchodneje Sakskeje na tutym wosebitym dnju swoje inscenacije. Sobudźěłaćerjo NSLDź so při tym wo wšo trěbne staraja.
Mjeztym so na tutym dnju kóžde lěto w měrcu něhdźe 40 dźiwadłowych skupin z cyłeje wuchodneje Sakskeje zetkawa. A něhdźe 5000 wopytowarjow sej tutón dźiwadłowy podawk wzać njeda.

20. swětowy dźeń šulerskeho dźiwadła 25. měrca 2019

 

 

partnerka

Heide-Simone Barth
dźiwadłowa pedagogowka
tel.: 03591/584-271
faks: 03591/584-278
e-mail: theaterpaedagogik@remove-this.theater-bautzen.de

   -  
serbska dźiwadłowa pedagogowka
tel.: 03591/584-0
e-mail: theaterpaedagogik.sorbisch@theater-bautzen.de