Wopušćeny dom

prapremjera

spisała Carla Niewöhner

přełožiła Lubina Hajduk-Veljkovićowa

W srjedźišću hry 'Wopušćeny dom' steji swójbna stawizna młodeje, wocuzbnjeneje Anny Symakec, kotraž je so ze zanjeseneje prowincy do stolicy přesydliła. Dokelž pak so žiwjenje wowki Marje Symakoweje ke kóncej chila, dyrbi so Anna chcyjo nochcyjo jako jenička zbywaca přiwuzna wo zrjadowanje wěcow a dom wowki starać. Z nawrótom do domizny jewja so dopomnjenki na dawno zabyty zbožowny čas runje tak kaž na njelubozne podawki ze zašłosće a z tym zwisowacej prašeni: Zwotkel pochadźam? Dokal póńdu? Přez namakane listy a drobne dopomnjenki wowki so žiwjenjoběhaj Anny a Marje znowa křižujetej a zdobom na so nawjazujetej. Hłosy ze zašłosće a přitomnosće so w pisanych wobrazach wotměnjeja, tak zo nastawa z toho po něčim mozaik swójbnych stawiznow. Žiwjenske łžě so wotkryja a Anna so dodatnje ze swójbu wujedna a swój pochad přiwozmje.

Carla Niewöhner doby spěchowanske myto při dramatikarskim wubědźowanju ŁUŽICY 2017, ke kotremuž Němsko-Serbske ludowe dźiwadło, Statne dźiwadło Choćebuz a Nowe jewišćo Zły Komorow po cyłej Němskej namołwjachu. Harald Müller nawoda nakładnistwa Theater der Zeit a čłon jury spožčenje myta takle wopodstatni: Carla Niewöhner trjechi ze swojim kriminalistiskim swójbnym mozaikom połnje do wutroby Łužičanow. Wona napisa stawiznu wo nanach, maćerjach, dźěćoch a smjerći; stawiznu wo přeradźe, wjesnych holcach, bahnje a stratach, kiž je zdobom stawiznu wo přehnatej hordosći, boju a luboznych potajnosćach. Młoda awtorka dopokaza dobre začuće za łužiske temy přitomnosće a zašłosće. Wona naćisnje jimace wobrazy, kiž přeprošuja k wotkrywanju swójbneje stawizny.

termin

09.03.2019 um 19:30 hodź. großes Haus Bautzen, Hauptbühne Karten bestellen
16.03.2019 um 19:30 hodź. großes Haus Bautzen, Hauptbühne Karten bestellen
24.03.2019 um 15:00 hodź. großes Haus Bautzen, Hauptbühne Karten bestellen
10.04.2019 um 10:00 hodź. großes Haus Bautzen, Hauptbühne Karten bestellen
14.04.2019 um 17:00 hodź. großes Haus Bautzen, Hauptbühne Karten bestellen
« wróćo