dźiwadło bjez barjerow

Za slepych a hubjenje widźacych resp. hłuchich mamy wšelake poskitki, tak zo móža dźiwadło dožiwić. Naš poskitk činohrajnych předstajenjow bjez barjerow je w Sakskej jónkrótny. Slepych wodźace psy smědźa wězo do našich rumnosćow za přihladowarjow sobu nutř.

audio-wopisanje – słyšeć, štož so předstaja

Za wšelake předstajenja poskićujemy slepym a špatnje widźacym audio-wopisanje. Za hru zamołwita/y dramaturgowka/dramaturg rěči wujasnjenja a wopisanja w běhu předstajenja live do słuchatka. A poł hodźiny do spočatka předstajenja je zawod do hry, štož je – runja wupožčenju słuchatkow – bjezpłatny poskitk.

tołmačer za gestikulacisku rěč

Kóžde lěto poskićujemy hłuchim a špatnje słyšacym jedne předstajenje lětnjeho dźiwadła z přewodom tolmačerja za gestikulacisku rěč. Tući wopytowarjo móža so nimo toho na specielnym zawodźe do hry bjezpłatnje wo předstajenju informować.

za ludźi ze słuchanskim aparaćikom

W přihladowarskej žurli našeho wulkeho domu je indukciska sekla za ludźi ze słuchanskim aparaćikom instalowana.

lift/městna za ludźi w kolesatym stole/nuzniki

W Dźiwadle na hrodźe a we wulkim domje su lift a nuzniki, kiž móža tež zbrašeni přijomnje wužiwać, kaž tež městna za ludźi w kolesatym stole.

kontakt

telefon: 03591/584-270
faks: 03591/584-278
e-mail: besucherservice@remove-this.theater-bautzen.de

póstowa adresa:
Němsko-Serbske ludowe dźiwadło
wopytowarski serwis
póstowy kašćik 1447
02604 Budyšin

24-hodźinska připowědź programa – telefon: 03591/584-281

rezerwowanje lisćikow: 03591/584-225