Hody jědu! Weihnachtsmobil

Sorbisches Weihnachtsprogramm für die ganze Familie
.... a k tomu pisane sanki, połne překwapjenkow.
Wot 1. do 22. decembra, chcemy Wam z našim mobilnym adwentnym kalendrom dohodowny čas porjeńšić. Ducy mjez Wotrowom a Radworjom, Sulšecami a Bukecami pozastanje kóždy wječor wot póndźele do pjatka, hdyž směrki padaja naš adwentny wóz. Kóždy wječor druhdźe a kóždy wječor syda překwapjenku. Pozastanjemy z našim pućowacym jewišćom wosrjedź wsy scom tymi hudźbnikami, dźiwadźelnikami a klankarjemi a skićimy dobroty za ćěło a dušu k wjeselu cyłeje swójby. Tuž wostańće wćipni a nastajejće swoje wuši, zo njebyšće skomdźili, hdyž: Hody jědu!

Jako mobilny adwentny kalender wumyslene a spakowane wot Madleńki Šołćic, Jurja Šimana a Tomasa Kreibicha-Nawki - hodowny program za cyłu swójbu w kooperaciji ze Serbskim ludowym ansamblom.

inscenacija

Regie:
Musikalische Leitung:
Ausstattung:
Dramaturgie:
Premiere: 1.-23. Dezember 2022, unterwegs

termin

róleWajchtar / Nachtwächter: M.Brankatschk/Rüdiger Sauer:
Erzählerin:
Musiker des SNE:

« wróćo