wopytowarski serwis

hrabnjenčko měsaca

Kóždy lisćik za 8 €! Prošu wobkedźbujće pokiw na hrajnym planje měsaca!

dobropis

Chceće-li někoho z wosebitym darom překwapić, doporučujmy dobropis NSLDź! Kasa dźiwadła Wam dobropis za sumu po Wašim přeću wustaji. Předstajenje a termin smě sej wobdarjeny sam wupytać abo njech wužije dobropis w našej gastronomiji!

darmotny lisćik za přewodźacu wosobu

skupiny dźěći a młodostnych: na skupinu10 dźěći resp. 15 młodostnych darmotny lisćik za přewodźaceho dorosćeneho.

słuchatka za simultany přełožk

W nimale wšitkich serbskich předstajenjach poskićujemy simultany němski přełožk. Prošu informujće so na hrajnym planje měsaca.

připósłanje hrajneho plana

Rady Wam hrajny plan, kotryž měsačnje aktualnje wudawamy, jako leporelo abo dźiwadłowu nowinu z póstom abo mailku pósćelemy, jeli sej to přejeće: marketing(at)remove-this.theater-bautzen.de abo telefonisce: 03591/584-273.

zawod do hry

K wěstym předstajenjam w abonemenće poskićujemy 30 mjeńšin do spočatka předstajenja zawod do hry. Terminy namakaće w hrajnym planje měsaca.

dźiwadłowa card – lutujće 50 %!

Zapłaćiće-li 30 €, móžeće sej cyłe lěto (wot dnja, na kotrymž bu card wustajena) lisćik při wječornej kasy za poł płaćizny kupić!

młodźinska card – lutuj 50 %!

Šulerjo, studenća, wobdźělnicy FSJ a BuFDi-programa kaž tež wojersku słužbu wukonjacy a.d. zapłaća - při předpołoženju wotpowědneho dopokaza - jónu 15 € a móža sej potom cyłe lěto (wot dnja, na kotrymž bu card wustajena) lisćik při wječornej kasy za poł płaćizny kupić! Tute rjadowanje njepłaći za koncerty, hóstne hry a premjery. Potuńšenje płaći tež za lěćne dźiwadło. Dźiwadłowa a młodźinska card je na wosobu wjazana a njemóže so druhej wosobje přewostajić.

wodźenja po Dźiwadle na hrodźe

Wšitkim, kotřiž so za wjace hač přihladowarsku žurlu zajimuja, poskićujemy wodźenja po Dźiwadłe na hrodźe (po dojednanju resp. w zwisku z předstajenjom „Potajnstwa klankodźiwadła“).

rezerwowanje lisćikow

Rady Wam při wuběrje městna pomhamy a so prócujemy, Waše přeća spjelnić. Lisćiki móžeće sej wězo tež pod www.theater-bautzen.de rezerwować. Skazanki přijimujemy wot dnja, na kotrymž je hrajny plan měsaca wušoł, powšitkownje potajkim wot srjedź předchadźaceho měsaca.
Za wječor rezerwowane lisćiki wotewzajće sej prošu najpozdźišo poł hodźiny do spočatka předstajenja, hewak je w trěbnym padźe dale předamy. Mamy prawo, Wam kóšty za njewotewzate lisćiki wobličić. Jeli so hrajny plan změni abo předstajenje wupadnje, móžeće hižo kupjene lisćiki wězo wróćić. Jeli chceće, wustajimy Wam za to dobropis.

kontakt

telefon: 03591/584-270
faks: 03591/584-278
e-mail: besucherservice(at)theater-bautzen.de

póstowa adresa:
Němsko-Serbske ludowe dźiwadło
wopytowarski serwis
póstowy kašćik 1447
02604 Budyšin

24-hodźinska připowědź programa – telefon: 03591/584-281

rezerwowanje lisćikow: 03591/584-225

přijězd a móžnosć parkowanja

wulki dom:
W bliskosći wulkeho domu NSLDź móžeće w parkowanskim domje Centrum kaž tež na dróze při Schillerowych zelenišćach parkować.

přijězd

Dźiwadło na hrodźe:
Direktnje při dźiwadle njemóžeće parkować. Prošu wužiwajće zjawne parkowanišća wosrjedź města a zaplanujće sej 15 mjeńšin za puć pěši do dźiwadła.

přijězd