poskitk dźěłowych městnow

Wutrobny dźak, zo so za dźěło w našim domje zajimujeće!

NSLDź je dwuspartowe dźiwadło (činohra a klankodźiwadło). Předstaja swoje inscenacije w Budyšinje w dwěmaj twarjenjomaj – we wulkim domje a w Dźiwadle na hrodźe – a nimo toho na jewišćach kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska kaž tež w serbskich wsach Delnjeje Łužicy a w Choćebuzu.

Wjace hač 1000 zarjadowanjow, 25 premjerow, wulki repertoire činohry a klankodźiwadła w němčinje, hornjoserbšćinje a delnjoserbšćinje našich ca. 150.000 wopytowarjow w kóždej hrajnej dobje wočakuje.

Na wšěch 120 sobudźěłaćerjow so w našim zarjadnišću w ca. 30 wšelakich powołanjach wo to stara, zo so zawěšk za činohru, klankodźiwadło a dalše zarjadowanja na 300 wječorach wob lěto zběha.

Swoje požadanje pósćelće prošu na adresu, kiž steji naprawo.

[Translate to Obersorbisch:] Aktuelle Stellenangebote

elewka/elewa (ž/m/d)
Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin pyta za hrajnu dobu 2021/2022 elewow za Činohrajne studijo při NSLDź. Dospołne wupisanje namakaće tu!

sobudźěłaćerku/sobudźěłaćerja za marketing a zjawnostne dźěło serbskeho dźiwadła NSLDź (ž/m/d)
Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin pyta k 1. septembrej 2021 za zesylnjenje we wobłuku marketinga a zjawnostneho dźěła
sobudźěłaćerku/sobudźěłaćerja za marketing a zjawnostne. Dospołne wupisanje namakaće tu!

 

kontakt

telefon: 03591/584-216
e-mail: kontakt@remove-this.theater-bautzen.de

póstowa adresa:
Němsko-Serbske ludowe dźiwadło
intendanca
Seminarska 12
02625 Budyšin