Swětowy dźeń šulerskeho dźiwadła

Wot lěta 2000 prezentuja dźěćace a šulerske dźiwadłowe skupiny z cyłeje wuchodneje Sakskeje na tutym wosebitym dnju swoje inscenacije. Sobudźěłaćerjo NSLDź so při tym wo wšo trěbne staraja.
Mjeztym so na tutym dnju kóžde lěto w měrcu něhdźe 40 dźiwadłowych skupin z cyłeje wuchodneje Sakskeje zetkawa. A něhdźe 5000 wopytowarjow sej tutón dźiwadłowy podawk wzać njeda.