abonementy

Waše lěpšiny

  • stajne město
  • maks. 50 % porno wólnej předani lutować
  • maks. 30 % porno płaćiznje za premjeru lutować
  • Abonement móžeće druhej wosobje wotstupić, jeli raz přińć njemóžeće.
  • dołhodobnje planować z krutymi terminami

Premierenabonnement (PA)

Premierenabonnement (PA)

žane předstajenje

Angebot

Erleben Sie:

4 x Schauspiel
2 x Musiktheater
1 x Tanztheater
1 x Puppentheater
1 x Theatersommer

 

płaćizny

kategorija městna płaćizny
I 171,00 €
II 151,00 €
III 130,00 €

Donnerstagsabonnement (DO)

Donnerstagsabonnement (DO)

žane předstajenje

Angebot

Erleben Sie:

5 x Schauspiel
2 x Musiktheater
1 x Tanztheater
1 x Puppentheater
1 x Theatersommer

Preise

Platzgruppe Vollpreis ermäßigt
I 160,00 € 126,00 €
II 136,00 € 110,00 €
III 114,00 €  91,00 €

Karten bestellen

Abonnement Freitag 1 (FR1)

Abonnement Freitag 1 (FR1)

žane předstajenje

Angebot

Erleben Sie:

4 x Schauspiel
1 x Schauspiel mit Musik
2 x Musiktheater
1 x Tanztheater
1 x Puppentheater
1 x Theatersommer

Preise

Platzgruppe Vollpreis ermäßigt
I 178,00 € 127,00 €
II 154,00 € 111,00 €
III 127,00 €  92,00 €

Karten bestellen

Abonnement Freitag 2 (FR2)

Abonnement Freitag 2 (FR2)

žane předstajenje

Angebot

Erleben Sie:

4 x Schauspiel
1 x Schauspiel mit Musik
2 x Musiktheater
1 x Tanztheater
1 x Puppentheater
1 x Theatersommer

Preise

Platzgruppe Vollpreis ermäßigt
I 178,00 € 127,00 €
II 154,00 € 111,00 €
III 127,00 €  92,00 €

Karten bestellen

Abonnement Sonnabend 1 (SA1)

Abonnement Sonnabend 1 (SA1)

žane předstajenje

Angebot

Erleben Sie:

3 x Schauspiel
2 x Schauspiel mit Musik
2 x Musiktheater
1 x Tanztheater
1 x Puppentheater
1 x Theatersommer

Preise

Platzgruppe Vollpreis ermäßigt
I 191,00 € 128,00 €
II 164,00 € 112,00 €
III 137,00 €   93,00 €

Karten bestellen

Abonnement Sonnabend 2 (SA2)

Abonnement Sonnabend 2 (SA2)

žane předstajenje

Angebot

Erleben Sie:

5 x Schauspiel
2 x Musiktheater
1 x Tanztheater
1 x Puppentheater
1 x Theatersommer

Preise

Platzgruppe Vollpreis ermäßigt
I 189,00 € 126,00 €
II 162,00 € 110,00 €
III 135,00 €  91,00 €

Karten bestellen

Abonnement Sonnabend 3 (Sa3)

Abonnement Sonnabend 3 (Sa3)

žane předstajenje

Angebot

Erleben Sie:

5 x Schauspiel
2 x Musiktheater
1 x Tanztheater
1 x Puppentheater
1 x Theatersommer

Preise

Platzgruppe Vollpreis ermäßigt
I 189,00 € 126,00 €
II 162,00 € 110,00 €
III 135,00 €  91,00 €

Karten bestellen

Abonnement Sonntag 1 (So1)

Abonnement Sonntag 1 (So1)

žane předstajenje

Angebot

Erleben Sie:

4 x Schauspiel
1 x Schauspiel mit Musik
2 x Musiktheater
1 x Tanztheater
1 x Puppentheater
1 x Theatersommer

Preise

Platzgruppe Preis
I 127,00 €
II 111,00 €
III  92,00 €

Karten bestellen

Dźiwadłowa pěstowarnja

njedźelu z a bjez njedźelskeho popołdnišeho abonementa, wot 3 lět

Hdys a hdys chcedźa tež mjeńše dźěći rjane dźiwadłowe popołdnjo dožiwić. Najjednoriši puć skića naša dźiwadłowa pěstowarnja. Nan a mać móžetaj sej woměrje dźiwadłowe předstajenje wobhladać, tež hdyž dźěd a wowka abo pěstońča runje žadyn čas za małych pjerachow nimaja.

Tuž wzmiće swoje dźěći sobu do dźiwadła a wotedajće je w „dźiwadłowej pěstowarni“. To je darmotny serwis za najmjeńšich. Starši wopytaja njedźelu popołdnju předstajenje a dźěći wobhladaja sej w měrje předstajenje klankodźiwadła a hrajkaja sej zhromadnje. Tónle poskitk namakaće měsačnje za němski publikum.

Dźiwadłowu pěstowarnju serbsce wam k předstajenjam nazymu na wsy kaž tež jónu w nalěću k předstajenju na hłownym jewišću poskićamy. Wubrane serbske terminy wozjewja so sčasom w měsačnej protyce dźiwadła.

Abonnement Sonntag 2 (So2)

Abonnement Sonntag 2 (So2)

žane předstajenje

Angebot

Erleben Sie:

4 x Schauspiel
1 x Schauspiel mit Musik
2 x Musiktheater
1 x Tanztheater
1 x Puppentheater
1 x Theatersommer

Preise

Platzgruppe Vollpreis ermäßigt
I 161,00 € 127,00 €
II 137,00 € 111,00 €
III 115,00 €   92,00 €

Karten bestellen

Konzertabonnement (KA)

Konzertabonnement (KA)

žane předstajenje

Angebot

Philharmonische Konzerte
Konzerteinführung 19 Uhr im Ostfoyer

Preise

Platzgruppe Vollpreis ermäßigt
I 184,00 € 120,00 €
II 152,00 € 96,00 €

Karten bestellen

„dźiwadłowa pěstowarnja“

 

njedźelu z a bjez njedźelskeho popołdnišeho abonementa, wot 3 lět

Hdys a hdys chcedźa tež mjeńše dźěći rjane dźiwadłowe popołdnjo dožiwić. Najjednoriši puć skića naša dźiwadłowa pěstowarnja. Nan a mać móžetaj sej woměrje dźiwadłowe předstajenje wobhladać, tež hdyž dźěd a wowka abo pěstońča runje žadyn čas za małych pjerachow nimaja.

Tuž wzmiće swoje dźěći sobu do dźiwadła a wotedajće je w „dźiwadłowej pěstowarni“. To je darmotny serwis za najmjeńšich. Starši wopytaja njedźelu popołdnju předstajenje a dźěći wobhladaja sej w měrje předstajenje klankodźiwadła a hrajkaja sej zhromadnje. Tónle poskitk namakaće měsačnje za němski publikum.

Dźiwadłowu pěstowarnju serbsce wam k předstajenjam nazymu na wsy kaž tež jónu w nalěću k předstajenju na hłownym jewišću poskićamy. Wubrane serbske terminy wozjewja so sčasom w měsačnej protyce dźiwadła.

Program widźiće tule.

płaćizny lisćikow za abonementow

abonement kategorija městna połna płaćizna potuńšene połna płaćizna potuńšene
           
    činohra hudźbne dźiwadło
abonement za premjery I 21 €   24 €  
II 18 €   21 €  
III/Dźiwadło na hrodźe 14 €   16 €  
           
štwórtkowny a njedźelski abonement I 15 € 12 € 18 € 14 €
II 12 € 10 € 15 € 12 €
III/Dźiwadło na hrodźe 10 € 8 € 11 € 9 €
           
pjatkowny abonement I 17 € 12 € 20 € 14 €
II 14 € 10 € 17 € 12 €
III/Dźiwadło na hrodźe 11 € 8 € 13 € 9 €
           
sobotniši abonement I 18 € 12 € 22 € 14 €
II 15 € 10 € 18 € 12 €
III/Dźiwadło na hrodźe 12 € 8 € 14 € 9 €
           
abonement za njedźelu popołdnju I 12 €   14 €  
II 10 €   12 €  
III/Dźiwadło na hrodźe 8 €   9 €  
           
    činohra klankodźiwadło
premjerny abonement za dźěći   8 € 5 € 7 € 4 €
           
    koncerty    
abonement za koncerty I 23 € 15 €    
II 19 € 12 €    

wobchodniske wuměnjenja

Naše wobchodniske wuměnjenja za abonement a naše powšitkowne wobchodniske wuměnjenja přečitajće sej tule.

Abonement skazać

Poradźujemy was rady wo našim abonemenće. Prošu skontaktujće so z nami. Přizjewjenske formulary dóstanjeće při dźiwadłowej kasy, tel.: 03591/584-273.

abonenća wabja abonentow

Abonentam, kotřiž přećelow, znatych, přiwuznych abo kolegow za wotzamknjenje abonementa nawabja, podźakujemy so ze zastupnym lisćikom za premjeru po jich přeću.