poskitki za wučerjow

Realny a emocionalny wobłuk nazhonjenjow našich dźěći rozšěrić – to je zaměr dźiwadłownikow we wobłuku dźěćaceho dźiwadła a tež zaměr pedagogow. W tutym zmysle poskićujemy zhromadne projekty.

dalekubłanja za pedagogow

  • šulskointerne dalekubłanja
  • tematiski přihot inscenacijow a wuhódnoćenje za šulsku wučbu

dźiwadłowy klub za wučerjow

Sće hižo přeco raz sam/a abo ze swojimi šulerjemi dźiwadło hrać chcył/a? Abo dźiwadło do wučby zapřijeć, ale njewěsće, kak? Lěpše dalekubłanje k tutej temje, hač naš dźiwadłowy klub za wučerjow, njenańdźeće! Wot teorije hač k praksy, wot koncepta hač k hotowemu předstajenju dožiwiće wšě hory a doły, kotrež su trěbne, zo by hrajer napjatosć dźiwadłoweho předstajenja přetrał. Waša wěda, nastate kontakty ke wšěm wobłukam dźiwadła a k sobudźěłaćerjam móžeće pozdźišo optimalnje za dźěło ze šulerjemi wužić. Prošu přizjewće so hnydom spočatk šulskeho lěta. Klub so zetkawa tydźensce. Wobdźělenje je darmotne.

partnerka

dźiwadłowa pedagogowka
tel.: 03591/584-234
faks: 03591/584-278
e-mail: theaterpaedagogik(at)theater-bautzen.de