wosebity rjad zarjadowanjow a dźiwadło ke knihowanju

Naše dźiwadłowe chłóšćenki

Kóždy měsac poskićamy zajimowanemu publikumej wšelake wosebite rjady.

K tutym móžeće pola nas pak snědać pak wosebite wina a cocktaile woptawać. Někotre zarjadownja móžeće tež knihować.

Prošu wobhońće so wo terminach w našej měsačnej protyce.