wosebity rjad zarjadowanjow a dźiwadło ke knihowanju

Lausitzer Literatur vorMittag

Jónu wob měsac na njedźeli, stajnje w 11 hodź. předstaja dźiwadźelnicy abo awtorojo čitajo wubrane twórby łužiskeje literatury. Tute literarne dopołdnja kombinujemy z kulinariskim poskitkom. Wot 10 hodź. móžeće w małej žurli Dźiwadła na hrodźe z najrjeńšim wuhladom na Budyšin snědać a po tym łužisku literaturu dožiwić.

 

Puppen, Wein und Kerzenschein

Jónu wob měsac syda klankodźiwadło za dorosćenych w Dźiwadle na hrodźe. Pokazamy chutne, lóštne, spodźiwne, zwjeselace a tež k přemyslowanju pohnuwace programy.

Ke knihowanju: Die BautzenBallade

Balada wo Budyšinje zwjazuje zajimawostki wo Sprjewinym měsće a Hornju Łužicu na žortne wašnje, serbsce a němsce do dźiwadłoweho dožiwjen

Ke knihowanju: DIE kleine ORESTIE

Naša instalacija „Mała orestija“ powěda z pomocu swětła, hudźby a zwuka podawizny, kiž su w Ritschelowych swislach w Dźiwadle na hrodźe sćelesnjene. Přihladowarjo zhonja zajimawosće wo Pallas Athenje, Apollu, Oresće, Klytaimnestrje a wšěch druhich, kotrychž muza tragedije Melpomene zwjazuje.

Naše dźiwadłowe chłóšćenki

Kóždy měsac poskićamy zajimowanemu publikumej wšelake wosebite rjady.

K tutym móžeće pola nas pak snědać pak wosebite wina a cocktaile woptawać. Někotre zarjadownja móžeće tež knihować.

Prošu wobhońće so wo terminach w našej měsačnej protyce.