Činohrajne studijo při NSLDź

Serbske činohrajne studijo słuži dobywanju wuměłskeho dorosta za serbske dźiwadło.

Młodźi Serbja wot 18 lět maja tule składnosć, w běhu jedneje hrajneje doby powołanje dźiwadźelnika kaž tež wotběhi w dźiwadle zeznać.