Sarah Ziesch – serbske činohrajne studijo při NSLDź 2020/21

Tež w hrajnej dobje 2020/2021 poskića Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin młodym serbskim talentam móžnosć, so w profesionalnym ramiku na a za jewišćom wupruwować.

1.9.1994 nastupi po lětdźesatkach znowa 5 serbskich elewow serbske powołanske jewišćo. Michał Lorenc, dźiwadźelnik a režiser NSLDź wozrodźi tehdy Činohrajne studijo při NSLDź, nawjazujo z tym na ideju prěnjeho intendanta Serbskeho ludoweho dźiwadła Jana Krawca, kiž bě w podobnej formje 1948 ze załoženjom SLDź serbskich dźiwadźelnikow wukubłać započinał.

W zašłych 25 lětach je dotal 41 młodych Serbowkow a Serbow swój powołanski puć po jewišću pola nas započało. 2.9.2019 započina so nowa hrajna doba w NSLDź a witamy Katju Hrjehorjec a  Clemensa Bobka jako 42. a 43. elewa w našim ansamblu. 
Mjez 9 serbskimi hrajerjemi při NSLDź su pjećo, kotřiž běchu něhdy elewojo našeho domu. Z tym je so ideja "swójski dorost" spěchować a po wukubłanju zdobyć, dosć derje šlachćiła.

Z mjenowanych dotalnych 41 elewow je 10 dźiwadźelenje studowało, tamni rozsudźichu so za studij sceniskeho pisanja, režije, dramaturgije, dźiwadłowych wědomosćow abo dźiwadłoweje pedagogiki. Aktualnje studuja tři Serbowki dźiwadźelenje.

Činohrajne studijo při NSLDź

Serbske činohrajne studijo słuži dobywanju wuměłskeho dorosta za serbske dźiwadło.

Młodźi Serbja wot 18 lět maja tule składnosć, w běhu jedneje hrajneje doby powołanje dźiwadźelnika kaž tež wotběhi w dźiwadle zeznać.