Katharina Pöpelec – elewka hrajnejeje doby 2018/19

Tež w hrajnej dobje 2018/2019 poskića Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin młodym serbskim talentam móžnosć, so w profesionalnym ramiku na a za jewišćom wupruwować.

Činohrajne studijo při NSLDź

Serbske činohrajne studijo słuži dobywanju wuměłskeho dorosta za serbske dźiwadło.

Młodźi Serbja wot 18 lět maja tule składnosć, w běhu jedneje hrajneje doby powołanje dźiwadźelnika kaž tež wotběhi w dźiwadle zeznać.