Hrěšna wjes abo Zabyty čert (Das sündige Dorf oder Der vergessene Teufel)

Ein teuflisch komisches Volksstück von Jan Drda, přełožiła Lora Kowarjowa/Madleńka Šołćic
Čertowsce žortna wjeselohra wot Jana Drdy, přełožiła Lora Kowarjowa/Madleńka Šołćic
2 h 50 min, inkl. Pause
Mała wjeska.
Něhdźe na kóncu swěta. Ludźo so wadźa, ludźo sej pomhaja. Tak to poslednje dwěsćě lět bě a tak by tež wostało, hdyž njeby... a tam so naša stawizna započnje. Wona je bajkojta, hdyž tež jedna, kotraž ma wjace z nami činić, hač bychmy sej myslili. Farar małeje wsy je zemrěł, tuž by so tola po helskej logice dyrbjało z hrěšnymi njeskutkami mjerwić. Staru rancu! Cyła wjes je so heli dospołnje z radara sunyła, ze wsy nad nimi žno dołho wjace žane hrěšnicy njedóńdu a jenički čert, kotrehož su před lětami do wsy słali, je so po wšěm zdaću zhubił. „To njemóže tola być!“, šef hele zašćerči. Porjad dyrbi być a tón rěka takle: Štóž hrěši, přińdźe do hele, štóž je pěkny do njebjes. Tak to přeco bě a wostanje. Potajkim na jednym boku - horjeka - jandźelki, swětło a Boži měr a na tamnym boku – deleka – čerty, ćma, čwělowane duše. Tuž dyrbi so hela sama wo hrěchi starać. Ale što so stanje, hdyž nimaja w heli ničo wjace za dźěło, hdyž njedawa žaneje hrěšneje duše, kiž móhli čerty dračować. Potom wudyri w heli wulka wostuda, haj, samo knježićelski system hele chabła a poprawne powołanje čertow steji na hračkach. Štož nětko sćěhuje, je tragikomiska hońtwa za zhubjenym čertom a helsce nawlečene nakazanje k hrěšenju.

inscenacija

Regie:
Ausstattung:
Dramaturgie:
Simultanübersetzung:
Premiere: 11. Februar 2023, großes Haus

róle

Marjana Plajznerowa:
Trepifajksl:
nowy farar:
Piškytl:
Ondřej Kowar:
Dorotka:
Honza:
Maruška:
Młynkowa:
Lupino:
słužbny čert:

« wróćo