Schierzens Hanka

Aus dem Leben der katholischen Sorbin jüdischer Herkunft
Ze žiwjenja katolskeje Serbowki židowskeho pochada
wot Esther Undisz po motiwach Jurja Kocha
praremjera
2 h 50 min, inkl Pause
W oktobrje lěta 1948 je so Serbske ludowe dźiwadło jako prěnja serbska institucija załožiło a to chcemy z našim publikumom zhromadnje lětsa w decembrje woswjećić. 75 lět serbskeho powołanskeho dźiwadła rěka nimale 440 premjerow, mjez nimi tójšto serbskich prapremjerow, z kotrymiž smy publikum w Hornjej a Delnjej Łužicy, na wulkim jewišću, ducy po wjesnych žurlach, w pěstowarnjach a šulach překwapili. Tysacy přihladowarjow je nas wopytało, přez wjacore generacije. Ale ličby wobłyšćuja jeničce wěstu wobstajnosć
a wožiwja hakle, hdyž hłubšo pohladnješ. Nastork za załoženje powołanskeho dźiwadła běše prěni Serbski zakoń, kiž bu wot Saskeho sejma w měrcu 1948 schwaleny k zdźerženju prawow serbskeje ludnosće. Z tym bu k prěnjemu razej w našich serbskich stawiznach zakońsce sformulowane, zo matej so serbska rěč a kultura škitać a spěchować. W lěće 1948 bě Serbske ludowe dźiwadło ryzy pućowanske jewišćo, jenož ducy po wjesnych žurlach. Dźensa smy přeco hišće přewažnje po wsach ducy, ale dźakowano fuziji němskeho a serbskeho dźiwadła w lěće 1963, hrajemy mjeztym tež na wšěch jewišćach tudyšeho domu. Započało bě dźěło prěnjeje serbskeje institucije z horstku lajskich hrajerjow, kiž je intendant Jan Krawc jako talenty wotkrył, wokoło
sebje zhromadźił a sam wukubłał. 1961 je so tež serbske marionetowe dźiwadło přidružiło a Serbske dźěćace dźiwadło z nošerstwa nakładnistwa k dźiwadłu přešło. Po přewróće je Michał Lorenc Młodźinske dźiwadło Serbskeho gymnazija załožił a pozdźišo tež Činohrajne studijo wožiwił.
Dźensa njesteja naši hrajerjo jenož w serbskich a němskich hrach na jewišću, ně, někotři z nich nawjeduja naše dorostowe ćělesa, wjedu režiju a nawjeduja serbske lajske dźiwadłowe skupiny na wsach.
Składnostnje němskeje prapremjery Schierzens Hanka - hry ze žiwjenja katolskeje Serbowki židowskeho pochada wot Esther Undisz po motiwach Jurja Kocha, chcemy z Wami zhromadnje naše dwójne narodniny 2. decembra 2023 woswjećić. Dožiwiće nimale cyły serbskorěčny ansambl, němskich hrajerjow a hosći na wulkim jewišću w dotal po wobjimje a wobsahu jónkrótnej inscenaciji. Po wuspěšnej serbskej prapremjerje inscenacije „Šěrcec Hanka” we februaru 2022 předstaji so hra w hrajnej dobje 2023/24 nětko w dwurěčnej
warianće, ze simultanym přełožowanjow a wotewri so tak tež němskorěčnemu publikumej.

inscenacija

Regie: Esther Undisz
Bühne: Tilo Staudte
Kostüme:
Musik:
Dramaturgie:
Premiere: 2. Dezember 2023, großes Haus

termin

04.09.2024 um 10:00 hodź. großes Haus, Hauptbühne Karten bestellen
26.09.2024 um 19:30 hodź. großes Haus, Hauptbühne Karten bestellen
01.11.2024 um 19:30 hodź. großes Haus, Hauptbühne

róle

Marja Schierz:
Georg Schierz:
Großmutter Schierz:
Hanka Schierz:
Bosćij:
Lubina:
Postbote:
Beier, Polizist und Ortsgruppenleiter NSDAP:
Frau Beier:
Jenka, Sohn des Großbauern:
Jakub:
Zuzana: Aquina Sauer
Bischof /OFF, Tonaufnahme):
Patin:
Wirt:
Pater Teich:
1. Gestapo Mann:
2. Gestapo Mann:
Presse:

Das Theater Bautzen feiert ein doppeltes Jubiläum: seit 1948, seit fünfundsiebzig Jahren, gibt es ein sorbisches Theater, das 1963 mit dem deutschen Theater der Stadt zum Deutsch-Sorbischen Volkstheater zusammengelegt wurde. Zur Feier gönnt man sich eine deutsche Erstaufführung: „Schierzens Hanka“. Esther Undisz hat es nach einer Erzählung von Jurij Koch für die Bühne umgeschrieben und führt auch Regie. ... Julia Klingner gibt ihrer Hanka viel Energie; zeigt eine moderne Frau, die ihr Schicksal in die Hand nimmt. ... Hankas Geschichte zeigt, wie sich eine (Dorf)Gemeinschaft in einer Stresssituation verhält; wie die Menschen (Überlebens)Strategien erfinden, wo sich Angst und Misstrauen breit machen.

Stefan Petraschewsky, Theater der Zeit


« wróćo