dźiwadłowy klub za młodych ludźi

Dźiwadłowy klub za młodych ludźi

Njeje chwile za wostudu – liči lóšt na hraće

Dźiwadłowy klub skića z časa swojeho załoženja před 30 lětami młodym ludźom móžnosć, so tutym wuměłstwje pospytać. Tak nastachu předewšěm w zašłych lětach napjate a kedźbyhódne předstajenja, kaž „Sein oder Nichtsein“, „NICHTS was im Leben wichtig ist“, „Das Tagebuch der Anne Frank“ abo „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“. K wobsahej kluboweho dźěła pak słuša tež sobuskutkowanje w dźiwadłopedagogiskich projektach, na Dnju wotewrjenych duri abo Swětowym dnju šulerskeho dźiwadła. A stajnje wot nalěća dźe wosebje wo to, so w kostimje na wabjenskich akcijach za lětnje dźiwadło wobdźěleć.

Zajimcy njeměli młódši hač 14 lět być a měli wědźeć, zo su jako čłonojo tež sobu za wukon zamołwići, wšako so po intensiwnych probach za premjeru tež zawěšk zběhnje.